NIBIG

NIBIG Beroepsoranisatie

Het NIBIG is het Nederlandse Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg. Ze stimuleren de samenwerking tussen complementaire en reguliere zorg, omdat dit leidt tot optimaal herstel van de patiënt. Het NIBIG organiseert ook het jaarlijkse Congres Integrale Zorg. Ze bieden verschillende diensten aan zorgverleners en opleiders, zoals overzichtssites en Wkkgz-registraties.


Het NIBIG heeft het classificatiesysteem voor het CAM-veld ontwikkeld, maar dit wordt beheerd door Stichting Qualitricz. Zorgverleners kunnen zich registreren bij Qualitricz op persoonlijke titel. Het NIBIG bevordert het CAM- en integraal zorgveld en biedt diensten aan zorgverleners en organisaties in deze sector. Ze behouden het NIBIG Register voor zorgverleners die zich niet willen registreren in het classificatiesysteem van Qualitricz.


Kortom, NIBIG biedt diensten aan het complementaire en integrale zorgveld om de professionalisering, positionering en profilering van zorgverleners te verbeteren. De slogan blijft: NIBIG ... Ja, natuurlijk!


De bij het NIBIG aangesloten zorgverleners vallen onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en staan onder toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IG&J).


Vanaf 1 januari 2020 heeft het NIBIG een Geschilleninstantie die erkend is door het Ministerie van VWS, zoals voorgeschreven door de Wkkgz. De Commissie Zorgklacht en Geschil NIBIG behandelt klachten van cliënten tegen zorgverleners onafhankelijk van het NIBIG. Als een klacht niet is opgelost in een gesprek of met de hulp van een klachtenfunctionaris, beoordeelt de commissie de klacht.


Het door het Ministerie van VWS goedgekeurde reglement van de NIBIG-Geschilleninstantie is hier te vinden.