Spiritueel ontwaken en bijna-doodervaringen
Persoonlijke Groei
Auteur
Persoonlijke Groei
08/06/2023
2 min
0

Spiritueel ontwaken en bijna-doodervaringen

08/06/2023
2 min
0

Verken de bijna-dood ervaring

De ervaring van bijna-dood en spiritueel ontwaken wordt verkend door bijna-dood overlevenden. Hoe kan het dat deze ervaringen religieuze transformaties teweegbrengen? Is verlichting mogelijk door deze ervaring? Vaak wordt spiritueel ontwaken geassocieerd met religieuze figuren, zoals heiligen, yogi's en lama's. Het kan zowel fascinerend als angstaanjagend zijn voor gewone mensen die deze ervaring doormaken. Sommige mensen streven opzettelijk naar verlichting door middel van meditatie, yoga en andere rituelen, terwijl anderen spiritueel ontwaken ervaren op hun sterfbed.

Dr. David San Filippo schreef in zijn essay "Religieuze interpretaties van bijna-doodervaringen" dat een bijna-doodervaring een bewuste ervaring is waarin het individu een gevoel ervaart van los te zijn van de fysieke wereld tijdens het proces van fysiologisch sterven.

Overlevenden kunnen verschillende sensaties ervaren

Medisch gezien worden bijna-doodervaringen zoals beschreven door Dr. Filippo geassocieerd met het niet kunnen ademen en het falen van de hartspieren, wat resulteert in het vrijkomen van krachtige stoffen. BDE-overlevenden beweren ook een buitenlichamelijke ervaring te hebben, waarbij de geest of ziel loskomt van het lichaam. Tijdens deze ervaringen kunnen overlevenden duisternis of licht ervaren, spirituele ontmoetingen hebben en hun leven op de een of andere manier beoordelen.

In een enquête uit 1991 gaf 5% van de Amerikaanse bevolking, oftewel 13 miljoen mensen, aan een bijna-doodervaring te hebben gehad. Bijna-doodervaringen en spiritueel ontwaken kunnen transcendent zijn en culturen en religies overstijgen. Ongeacht iemands geloof in het goddelijke of een Opperwezen, kan een bijna-doodervaring plaatsvinden.

Tijdens een bijna-doodervaring ervaart de overlevende eerst een gevoel van dood en vrede. De ziel of geest scheidt zich af van het lichaam en ontmoet verschillende entiteiten die al zijn overleden, zoals familie, vrienden, engelen en religieuze figuren. De geest lijkt omhoog te stijgen en ontmoet een Licht dat vaak geassocieerd wordt met het Opperwezen, of het nu God of Allah is.

Interessante psychologische effecten

Overlevenden van bijna-doodervaringen (BDE's) ondergaan vaak ingrijpende veranderingen in hun leven en laten zeer interessante psychologische effecten zien. Hier zijn enkele van deze effecten die mogelijk ook verband houden met verlichting of spiritueel ontwaken:

  • Onvoorwaardelijke liefde - BDE-overlevenden worden doordrenkt met liefde en tonen genereus gedrag naar alle mensen die ze ontmoeten.
  • Tijdloosheid - Overlevenden volgen vaak hun eigen intuïtie en negeren strikte schema's en tijdsbeperkingen. Ze zijn meer gericht op het huidige moment.
  • Paranormaal vermogen - Sommige overlevenden ontwikkelen verhoogde zintuigen of buitenzintuiglijke waarnemingen na een BDE-ervaring.
  • Interesse in reïncarnatie - Overlevenden tonen vaak een grotere interesse in reïncarnatie en accepteren dit concept na hun BDE, zelfs als ze er voorheen sceptisch over waren. Ze begrijpen dat het lichaam slechts een omhulsel is voor de ziel.
  • Veranderde communicatie - BDE-overlevenden gebruiken soms een andere taal of woordenschat dan voor hun ervaring, die vaak als nieuw en ongewoon wordt beschouwd.

 Deze effecten van BDE kunnen worden beschouwd als een vorm van spiritueel ontwaken, waarbij de persoon transformeert in een geheel nieuwe versie van zichzelf.

Dit kan een nieuwe waardering voor het leven inhouden, een beter begrip van het hiernamaals en zijn mysteries, verbeterde empathie of intuïtie en een beter gevoel van innerlijke vrede en tevredenheid. Zulke veranderingen kunnen leiden tot een zinvoller en doelgerichter bestaan. Bovendien komen overlevenden vaak weg met een verlicht perspectief op de dood en het leven na de dood. Ook is de kans groter dat ze een diepere band met de wereld ontwikkelen

Een Venster naar Spiritueel Ontwaken en Transcendente Verandering

Bijna-dood overlevenden verkennen de ervaring van bijna-dood en spiritueel ontwaken. Dit kan geassocieerd worden met religieuze figuren en kan zowel fascinerend als angstaanjagend zijn voor degene die de ervaring doormaakt. Near-death ervaringen zijn transcendente ervaringen die een vredig gevoel van dood veroorzaken, evenals een scheiding tussen het lichaam en de geest. 5% van de Amerikaanse bevolking heeft hier melding van gemaakt. Daarnaast leiden near-death ervaringen tot ingrijpende veranderingen in overlevenden, waaronder toegenomen onvoorwaardelijke liefde, een verhoogd bewustzijn van het heden, paranormale vermogens, een interesse in reïncarnatie en veranderde communicatie.


Dit artikel is bewerkt en herschreven! Binnenkort kun je gratis online het vertaalde E-book Spiritueel ontwaken downloaden, met dank aan Vitaal Exclusief!


Extra informatie:

Reacties
Categorieën